Shop Mobile More Submit  Join Login
[LandOf4Seasons] Wake Up by ThienHoaLinh00 [LandOf4Seasons] Wake Up by ThienHoaLinh00
:iconlandof4seasons:
Michael (c) Me
Add a Comment:
 
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 27, 2013  Hobbyist Artist
Cuối cùng cũng xong nè =v=~~
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Nov 27, 2013  Hobbyist General Artist
*tung hoa* yay!!!!!!!!! *xỉu*....
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 27, 2013  Hobbyist Artist
*đỡ Linh dậy* Kiệt quệ vì chuột luôn
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Nov 27, 2013  Hobbyist General Artist
*ngáp ngáp*...
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 28, 2013  Hobbyist Artist
*túm bé Mi* *dí Mi hôn Linh cái chụt* Con yêu má, để con đấm lưng cho má đỡ mệt nha ~^^~ *bịt mũi nhái giọng*
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Nov 28, 2013  Hobbyist General Artist
:iconthienhoalinh00: *ho sặc sặc* phải chi mà ba (gián tiếp) con và thằng anh cả cũng dễ thương như con *chấm nước mắt*..
Michael (700) + Huy: *chọi bánh vô mặt :iconthienhoalinh00:* ăn bánh nè má! :iconmotherofgodplz:
:iconthienhoalinh00: HAI THẰNG MẤT DẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :icondestroyplz:
Michael (700) + Huy: *cười nham nhỡ*...
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 28, 2013  Hobbyist Artist
Cef: @ Micheal (700) + Huy: *cười hiền* 2 anh làm thế là lãng phí thực phẩm lắm đó *chọi đĩa vào mặt :iconthienhoalinh00:*
Wind: *mặt tỉnh bơ như cây cơ* Cef con làm thế là hư lắm đó *tay trái vẫn tiếp tục tiếp đĩa cho Cef* *tay phải nhắn tin cho Rovi* Lại đây chơi con ơi
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Nov 28, 2013  Hobbyist General Artist
:iconthienhoalinh00: Cef!!!!!!!!!! sao cậu cũng hùa theo tụi nó *lăn lộn*... sao chỉ có Michael (23) là hiền vậy nè!!!!!!!! T_T
:iconmichaelexorcist: *ôm má vỗ vỗ*
Michael (700) + Huy: *nhai bánh với vẻ mặt đầy sát khí* ai bảo dạo này không thèm vẽ tụi này...
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
November 26, 2013
Image Size
1.5 MB
Resolution
903×1233
Link
Thumb

Stats

Views
217
Favourites
5 (who?)
Comments
8
×