Shop Mobile More Submit  Join Login
[LandOf4Seasons] Cosplay Event: Michael by ThienHoaLinh00 [LandOf4Seasons] Cosplay Event: Michael by ThienHoaLinh00
My OC for an event in :iconlandof4seasons:
OC Michael Cosplay nhân vật Jellal trong Fairy Tail
Add a Comment:
 
:icona-o-z-o-r-a:
A-o-z-o-r-a Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
Sao không đội tóc xanh luôn cho giống ?? :icongo-on-smile-plz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 14, 2013  Hobbyist General Artist
vì nếu đội tóc xanh thì nhìn tranh như Fanart Jellal chứ không nhìn ra Michael cos Jella nữa :icongo-on-smile-plz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist Artist
:iconheleavesplz: :iconsobbplz: :iconsulkplz:
Đẹp quớ!!
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist General Artist
*ôm wind* cám ơn nha.... *kéo ra* đừng vô góc ngồi nữa mà... :iconhecryplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist Artist
Mọi người đang ráo riết cosplay mà tui chứa nghĩ ra cái gì. Không tự kỉ sao đặng? :iconcryforeverplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist General Artist
*ôm wind vỗ vỗ*... từ từ thôi đồng chí =3
Reply
:iconchukhihiphop:
chukhihiphop Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
chất như cành quất :iconmingplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist General Artist
cám ơn bạn :iconpapmingplz:
Reply
:iconleahant:
Leahant Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist
ngầu quá :iconpapmingplz: mình đi chết đây :iconpapmingplz: :iconheleavesplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist General Artist
*kéo lại* sao đòi chết hoài vậy người đẹp? :iconcryforeverplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 12, 2013
Image Size
481 KB
Resolution
828×1140
Link
Thumb

Stats

Views
392
Favourites
14 (who?)
Comments
10
×