Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 28, 2013
Image Size
955 KB
Resolution
843×1197
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
195
Favourites
12 (who?)
Comments
26
×
Summer Festival: Hikari and Michael by ThienHoaLinh00 Summer Festival: Hikari and Michael by ThienHoaLinh00
For :iconlandof4seasons:
*ôm mặt bi kịch*... tranh cho event ạ....
:iconmichaelexorcist: (c) Me
:iconshinenhikariplz: (c) :iconyuuabyss:
Add a Comment:
 
:iconblakkensoul:
BlakkenSoul Featured By Owner Jun 29, 2013  Hobbyist Digital Artist
Chăm bg tí là đẹp khỏi chê rồi ; w ;
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 29, 2013  Hobbyist General Artist
Mình tệ bg lắm... huhuhuhu :iconhecryplz: (nhất là vẽ cây).... nhưng cũng thank bạn, mình cần phải luyện bg thêm nhiều lắm :iconcryforeverplz:
Reply
:iconblakkensoul:
BlakkenSoul Featured By Owner Sep 21, 2013  Hobbyist Digital Artist
Here's some tips: Play games like you never see tomorrow (joking)

Uhm, thường thì em dạo phố hoặc ngắm cảnh lúc vẽ, mỗi lần như vậy em thấy thư thái và tập trung hơn O w O! Hoặc là cứ chơi game (đùa) XDDD, hoặc là xem phim ảnh (anime chẳng hạn) vì vật ko thực tát động nhiều và dễ hơn vật thực!
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Sep 21, 2013  Hobbyist General Artist
Thank bạn nhiều nha .. hí hí :iconheblushplz:
Reply
:iconyuuabyss:
YuuAbyss Featured By Owner Jun 28, 2013  Student Digital Artist
*vẫn đang vẽ :iconpapmingplz: nhìn đẹp và nhấp nhánh quá :iconpapmingplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 29, 2013  Hobbyist General Artist
Cám ơn người đẹp :iconpapmingplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 28, 2013  Student Artist
ÔI lãng mợn quá :icongtthplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 28, 2013  Hobbyist General Artist
Thank đồng chí :iconmanlytearsplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 28, 2013  Student Artist
Nhìn thế nài ai biết được con nhà đồng chí đã có chồng chứ :iconmingplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 28, 2013  Hobbyist General Artist
h h... :iconpapmingplz:
Reply
Add a Comment: