Shop Mobile More Submit  Join Login
Michael's origin [Part 2] by ThienHoaLinh00 Michael's origin [Part 2] by ThienHoaLinh00
in :iconlandof4seasons:
Part 1: thienhoalinh00.deviantart.com/…
Hồi bé mỗi lần coi phim mà không thấy nhân vật nào đó hay nhân vật đó bị chết... mẹ hay nói "nó đi ăn cháo gà rồi" :iconpapmingplz:
Add a Comment:
 
:iconcielmorling:
CielMorling Featured By Owner Sep 14, 2013   Artist
Ghen tị quá!!! ngày nào đó tôi cũng muốn quây quần bên các con như vậy.......:iconpapmingplz:
.
.
.
.
Nhân tiện cái vụ cháo gà hơi bị quen:iconmingplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Sep 14, 2013  Hobbyist General Artist
ôi những ngày thơ bé :iconmingplz:
Reply
:iconrabbittheking:
rabbittheking Featured By Owner Jul 30, 2013  Student Traditional Artist
Anh Mi trong đây dễ  thương quá :iconilavplz:
Vậy Mi là bản sao của 1 Mike khác trong truyện của Linh OxO Mấy nhân vật khác chắc có truyện riêng hết nhỉ?
btw, dou hài nhẹ nhàng mà dễ thương nữa ^^~ *me like it*
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist General Artist
... :iconheblushplz:
Mấy OC đó với Mi bản gốc cùng 1 truyện cả :iconninghideplz:
*ôm rab*... thank rab nha :iconheblushplz:
Reply
:iconrabbittheking:
rabbittheking Featured By Owner Jul 31, 2013  Student Traditional Artist
hị hị :iconrubcheeksplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist Artist
Thì ra origin của em Mi là như vầy sao? :iconheblushplz:
phim tình cảm Hàn Quốc và phim truyền hình Đài Loan nhiều tập :iconmingplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist General Artist
ừ... hí hí... :iconheblushplz:
:iconminghideplz:
Reply
:iconleahant:
Leahant Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist
...Ô Mai.....:iconheblushplz: Mi đỏ mặt kìa ....:iconheblushplz:.....
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist General Artist
.... :iconheblushplz:
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 30, 2013
Image Size
2.6 MB
Resolution
729×9702
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
250
Favourites
5 (who?)
Comments
9
×