Shop Mobile More Submit  Join Login
Michael's origin [Part 1] by ThienHoaLinh00 Michael's origin [Part 1] by ThienHoaLinh00
:iconlandof4seasons:
Part 2: thienhoalinh00.deviantart.com/…
Tự kỷ với đám OC của em thôi ạ... :iconminghideplz:
Mấy đứa trong đây đều là OC của mình ^^... mình cho chúng vô tình đụng mặt nhau để giới thiệu nguồn gốc ra đời của Michael Exorcist :iconminghideplz:
Thiết kế của tất cả nhân vật đều là tạm thời... :iconpapmingplz:
Lười quá nên đổ màu đen vài chỗ thôi ạ, không phải tất cả đều từ trên xuống trắng nhách đâu... :icongivingupplz:
Đây là thế giới nội tâm của tác giả... nên khỏi bg... lấm liếm cái lí do là em lười
Màu đen với đậm nhạt là dùng Photoshop
Add a Comment:
 
:iconitakushine:
ItakuShine Featured By Owner Jul 29, 2013  Hobbyist Digital Artist
:icongodwhyplz: s-sau vụ hôn gái thì m-michael có con.....
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 29, 2013  Hobbyist General Artist
Yuu không thấy chữ "gián tiếp" à? :icongodwhyplz: ...
Nếu có con thì cũng là thằng Michael phiên bản gốc có con thôi không phải Michael L4S :icongodwhyplz:.... tác giả chưa nói hết thì bọn OC kia nhảy vô ba láp ba sàm ... sự thực thế nào thì part 2 sẽ rõ.... :iconshadowedplz:
Reply
:iconitakushine:
ItakuShine Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
:icongodwhyplz: nói lập lờ thế không tốt cho tim tôi...
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist General Artist
Tim chú bị làm sao? :icongodwhyplz:
Reply
:iconitakushine:
ItakuShine Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
tim tôi yếu lắm :iconshadowedplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 29, 2013
Image Size
3.9 MB
Resolution
680×10239
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
284
Favourites
7 (who?)
Comments
5
×