Shop Mobile More Submit  Join Login
[L4S] floating on the water surface by ThienHoaLinh00 [L4S] floating on the water surface by ThienHoaLinh00
:iconlandof4seasons:
Michael (c) Me
Sorry for my bad English =_=
:iconleahant:
Leahant Featured By Owner Aug 30, 2013  Hobbyist
đẹp quá...nhìn rất long lanh lóng lánh đó Linh ...:iconheblushplz:..Linh tô BG tiến bộ quá, chả bù vs mình :iconhecryplz:

...mà Mi bị sao thế kia...:iconhecryplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Aug 30, 2013  Hobbyist General Artist
cám ơn người đẹp... *ôm Lea* :iconheblushplz:
tự nhiên có hứng vẽ nó vậy... chắc là vừa bị tên cao thủ nào đó đồ sát... :iconpapmingplz:... đừng lo... em ấy an toàn... không sao đâu mà... :iconminghideplz:
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 30, 2013
Image Size
4.0 MB
Resolution
1860×2560
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
192
Favourites
5 (who?)
Comments
2
×